Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

gonnabebetter
15:30
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
gonnabebetter
15:30
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
gonnabebetter
14:48
Nie czas wiąże ludzi, tylko przeżycia.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gonnabebetter
14:48
7567 1d3a 390
Wycinki w termosie. 
Reposted fromhrafn hrafn viatobecontinued tobecontinued

May 29 2020

gonnabebetter
22:19
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney
gonnabebetter
22:18

„Chcą bym (…) wrócił, miał serce, oddzwonił, miał czas, sumienie, bo chcą, bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę, leżę, patrzę w podłogę i nie chcę”.

— Marcin Świetlicki

Reposted fromhrafn hrafn viatobecontinued tobecontinued
gonnabebetter
22:18
Jednak uwierz mi, dziecko, we wszystkim, co się dzieje, jest sens, tylko czasami z bliska go nie widać, trzeba nabrać odpowiedniej perspektywy, żeby go dostrzec.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
gonnabebetter
22:17
6648 0109 390
Reposted fromdippi dippi viatobecontinued tobecontinued
gonnabebetter
22:15
3187 cfe5 390
"1831. Emilia Plater ścina włosy, przebiera się w męski stój i wykazuje się bohaterstwem podczas powstania listopadowego.
1918. Grażyna Lipińska bierze udział w I i II Wojnie Światowej, wojnie polsko-bolszewickiej, powstaniu śląskim, bitwie warszawskiej, kampanii wrześniowej i Powstaniu Warszawskim.
1963. Walentina Tierieszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie.
1982. Podczas oblężenia Bejrutu, Matka Teresa przeszła przez strefę ognia żeby dotrzeć do zniszczonego szpitala i ewakuować 37 dzieci, będących pacjentami szpitala.
2020. Natalia Siwiec wrzuca na insta fotkę nóg z nieporobionymi paznokciami, a docierająca do setek tysięcy odbiorców influenserka mamaginekolog składa jej hołd i wychwala jej heroizm.  
Co poszło nie tak ze światem?"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
gonnabebetter
22:15
Reposted fromLeguanien Leguanien vianiskowo niskowo
gonnabebetter
22:15

„Więc zmobilizowała w sobie całą swoją zdolność kochania i pokochała mnie – ponieważ ją pokochałem”.

— Witold Gombrowicz

Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
gonnabebetter
22:14
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianiskowo niskowo
gonnabebetter
22:11
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued
gonnabebetter
22:10

Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego jest kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— Borszewicz
gonnabebetter
22:09
6635 72c9 390
Reposted fromhrafn hrafn viatobecontinued tobecontinued

May 26 2020

gonnabebetter
20:59
Miłość karmiona wspomnieniem jest silniejsza od właśnie przeżywanej.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromaleander aleander viaiblameyou iblameyou
gonnabebetter
20:56
[...] prawie niemożliwe jest zrobić coś dobrze, gdy próbuje się robić wszystko.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gonnabebetter
20:54
Jeśli jest góra - to trzeba na nią wejść. Jeżeli woda - przepłynąć. Jeśli cierpienie - to je milcząco znieść. Jeżeli człowiek - nie minąć. 
— Jerzy Połomski "Kodeks"
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
gonnabebetter
20:53
9341 d9a7 390
gonnabebetter
20:53
Rób, co ci serce dyktuje. Najwyżej potem będziesz żałować.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...