Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

gonnabebetter
19:40
gonnabebetter
19:40
3558 1e24 390
Reposted fromhrafn hrafn viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
gonnabebetter
19:39
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
gonnabebetter
19:38
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
gonnabebetter
19:38
4119 aa4f 390
Reposted frompiehus piehus viainvincible invincible
gonnabebetter
19:33

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
gonnabebetter
19:32
Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. 
— Boże ciało
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
gonnabebetter
19:31
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
gonnabebetter
19:31
6101 de04 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viakarmacoma karmacoma
gonnabebetter
19:30

Jestem pewna, że powie wam to samo co ja: jeśli oddacie komuś lub czemuś całe serce, to ta historia nigdy tak naprawdę się nie skończy, stanie się bowiem na zawsze częścią was samych.
— Sylvia Bishop
Reposted fromavooid avooid viaszydera szydera
19:28
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)
gonnabebetter
19:26
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
19:26
Best Hatted: 1949
Reposted fromjackal jackal vialikearollingstone likearollingstone
gonnabebetter
19:25
gonnabebetter
19:25

January 12 2020

gonnabebetter
22:03
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
22:02
4600 aa6a 390

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viatulele tulele
gonnabebetter
22:01
gonnabebetter
22:00
8986 5044 390
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
gonnabebetter
22:00
Zawsze trzeba iść swoją drogą. Tam, gdzie jeszcze nikt nie odważył się iść.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl