Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

gonnabebetter
23:04
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viatobecontinued tobecontinued
gonnabebetter
23:00
5809 ef13 390
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viatobecontinued tobecontinued
gonnabebetter
22:59
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viadotkliwie dotkliwie
gonnabebetter
22:59
Kiedy przyjaciel jest w potrzebie, pomóż mu, nie czekając, aż poprosi.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gonnabebetter
22:58
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
gonnabebetter
22:58
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viatulele tulele
gonnabebetter
22:58
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viatulele tulele

February 21 2020

gonnabebetter
09:06
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoski oski
gonnabebetter
09:06
Zasadniczo żyjemy w czasach obojętności, a otacza nas taka wielka ilość informacji o innych osobach. Jak się chce, można je łatwo zgromadzić. A mimo to naprawdę mało wiemy o ludziach. 
— Haruki Murakami

February 20 2020

gonnabebetter
22:06
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaolewka olewka
gonnabebetter
22:06
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viawishyouwerehere wishyouwerehere
gonnabebetter
22:06
4995 35c6 390
Reposted fromdoedeer doedeer viawishyouwerehere wishyouwerehere
22:04
6601 90f8 390
gonnabebetter
22:04
gonnabebetter
22:04
7981 71d0 390
Reposted fromxawery xawery viawishyouwerehere wishyouwerehere
gonnabebetter
22:04
Reposted fromshakeme shakeme

February 19 2020

gonnabebetter
21:55
9880 9ccb 390
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
gonnabebetter
21:54
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix vialekkaprzesada lekkaprzesada
gonnabebetter
21:52

chodź
zdejmiemy z siebie
wszystko to
czego zdjąć się
nie da

zdejmiemy słowa
których nie potrzeba
i zdarzenia, które
zraniły nas
do krwi

zdejmiemy 
wszystkie łzy
wszystkie nasze
okrutne
końce świata

zdejmiemy
zmarnowane lata
smutne dni
i niespełnione
marzenia

zdejmiemy
sny pełne cienia
wszystkie noce 
kiedy lęk zaglądał
do źrenic

zdejmiemy 
to co mogliśmy zmienić
ale trwaliśmy
nie zmieniając
wcale

zdejmiemy 
z siebie wszystkie żale
wszystkie chwile
które były
bez znaczenia

zdejmiemy
nasze zwątpienia
i nie zabieraj mi 
części siebie, którą 
mam w sercu
chodź
na spacer po moim wnętrzu.

— Aleksandra Steć
gonnabebetter
21:50
0081 2e38 390
Reposted fromxawery xawery viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl