Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

gonnabebetter
20:41
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaakysz akysz
gonnabebetter
20:41
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaakysz akysz
gonnabebetter
20:38
1437 f9a5 390
Reposted fromjanealicejones janealicejones viaakysz akysz
gonnabebetter
20:37
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulele tulele
gonnabebetter
20:36
3876 ac57 390
Reposted fromverronique verronique viaakysz akysz
gonnabebetter
20:36
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaakysz akysz

November 17 2017

gonnabebetter
21:22
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless vialovesweets lovesweets
21:22
5392 0b14 390
Reposted fromdivi divi vialovesweets lovesweets
gonnabebetter
21:20
1627 3cdd 390
Reposted fromministerium ministerium viahouseofpain houseofpain
gonnabebetter
21:20
gonnabebetter
21:19

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
gonnabebetter
21:18
0320 8327 390
Reposted fromimyours imyours viahouseofpain houseofpain
gonnabebetter
21:18

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viate-quiero te-quiero
gonnabebetter
21:17
5521 6a3b 390
Moon and islands outside Oslo. Photo: pasic.haris
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

November 16 2017

gonnabebetter
22:12
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via2708 2708
gonnabebetter
22:12
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
22:11
4973 595d 390

shaolingaytastic:

this is the mood for november lads

22:10
3469 5029 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viapsychoviolet psychoviolet
gonnabebetter
22:10
8045 82ea 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viapsychoviolet psychoviolet
gonnabebetter
22:09
0650 858d 390
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl