Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

gonnabebetter
20:12
6692 723e 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaeternaljourney eternaljourney
gonnabebetter
20:12
Wrażliwość wymaga więcej niż cokolwiek innego w życiu. Trzeba być gotowym na absolutnie każde uczucie, a wrażliwość to najostrzejszy nóż, najdłuższy maraton, najwyższa góra.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
gonnabebetter
20:11
Przy zbliżeniach nie zapominaj, że w końcu przyjdzie oddalenie.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromlovvie lovvie vialikearollingstone likearollingstone

September 17 2019

gonnabebetter
11:50
4587 27fa 390
Reposted frompiehus piehus viafearoflove fearoflove

September 16 2019

gonnabebetter
21:32
9423 54e2 390
gonnabebetter
21:31
Hłasko
Reposted frommissyseepy missyseepy viaczesciczolem czesciczolem
gonnabebetter
21:30
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się.
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie.
Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
gonnabebetter
21:30
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka via48hrs 48hrs

September 14 2019

gonnabebetter
20:59

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaters laters
gonnabebetter
20:58

Przyjacielu, Przyjaciółko.


Przechadzam się czasem i zastanawiam, która z dróg jest drogą do Domu. Czasami staję pośród drzew decyzji i zastanawiam, która z nich była słuszna i czy w tych wszystkich wyborach tak naprawdę jedyna możliwość to tylko wybór mniejszego zła. Czasem większego. Ciągle żałuję w myślach i próbuję znaleźć w sobie siłę, by wybaczyć sobie, że nie było mnie przy Tobie, gdy Twoje życie stawiało trudne pytania. Często bez odpowiedzi. Często pełne bólu i rozpaczy. Żałuję też własnego milczenia, braku zabrania głosu wtedy, gdy tak naprawdę serce już dawno krzyczało z bólu, ale nie umiało prosić o pomoc. Cieszę się, że pomimo milczeń, wieluset kilometrów rozłąki - bo życie przecież wyrzucało nas na brzeg tak cholernie daleki od Domu - potrafimy odnaleźć siebie. Że w dobie tych wszystkich zim, potrafisz przynieść mi w dłoni kawałek wiosny, która sprawia, że na chwilę godzę się z samym sobą i z całym cholernym światem. Że i ja mam fragment wiosny dla Ciebie.

Przyjacielu, Przyjaciółko. Dziękuję za każdy Twój powrót. Dzięki temu wiem, że jesteśmy na zawsze. 
Dziękuję za każdy Twój powrót. Sprawia, że jestem niezniszczalny.

— "Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaters laters
gonnabebetter
20:56
5908 3372 390
Reposted fromscorpix scorpix vialaters laters
gonnabebetter
20:49

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
gonnabebetter
20:48
gonnabebetter
20:45
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
gonnabebetter
20:45

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
gonnabebetter
20:44
Nie da się czegoś znaleźć, kiedy się tego szuka. Znajdujemy rzeczy, kiedy się za nimi nie rozglądamy.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
gonnabebetter
20:44
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
gonnabebetter
20:42
4587 27fa 390
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
20:41
0940 8427 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaszydera szydera
gonnabebetter
20:41
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl