Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

gonnabebetter
22:16
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialovesweets lovesweets
gonnabebetter
22:15
1213 2643 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
gonnabebetter
22:14

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaoll oll
gonnabebetter
21:57
7954 fe15 390
Reposted fromzie zie viaszydera szydera

February 21 2018

gonnabebetter
21:34
8094 fb93 390
Reposted fromorety orety viaiblameyou iblameyou
gonnabebetter
21:31
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viacoconutmousse coconutmousse
gonnabebetter
21:30
Mówią, że życie to jest to, co Cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
gonnabebetter
21:30

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viamyinstantneed myinstantneed

February 19 2018

gonnabebetter
22:17

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaszydera szydera
gonnabebetter
22:17
Reposted fromTullfrog Tullfrog via2708 2708

February 18 2018

gonnabebetter
12:08

February 17 2018

gonnabebetter
16:09
4199 1bf0 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadobby dobby
15:54
6272 a5ad 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadobby dobby
gonnabebetter
15:50

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viapolciak polciak
gonnabebetter
15:50
4475 f63a 390
Reposted fromneon neon viajointskurwysyn jointskurwysyn
gonnabebetter
15:49
(...) życie, złożone z drobnych wydarzeń przeżywanych jedno po drugim, staje się jednolitą skędzierzawioną falą, niosącą człowieka w górę, by nim w końcu cisnąć o brzeg.
— "Do latarni morskiej" Virginia Woolf
Reposted fromdobby dobby
gonnabebetter
15:42
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
15:24
I don’t know where I’m going from here, but I promise it won’t be boring.
David Bowie
(via wnq-music)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
gonnabebetter
15:23
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
15:22
8584 9f73 390

newdaynow:

my mom in 1992.

Reposted frominculubum inculubum viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl