Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

gonnabebetter
17:43
3629 275c 390
Reposted fromfoods foods viakruemelmonster kruemelmonster
gonnabebetter
15:52
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viadotknij dotknij
gonnabebetter
15:51
8777 45ea 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viadotknij dotknij
gonnabebetter
15:49
Położyłam się, nie chciałam czytać, ale pewno źle zrobiłam, bo nie mogłam zasnąć i znów się zaczęło to, co zawsze o tej porze; przestaje się nad sobą panować, różne okropieństwa wyłażą z kątów i wydają się realne, wszystko to, co się myśli, nagle wydaje się pewne i prawdziwe i nie można się od tego odczepić (...).
— Julio Cortázar "Opowiadania. Tom 2"
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabrzask brzask
gonnabebetter
15:47
6434 e100 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
gonnabebetter
15:41
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
gonnabebetter
15:39
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 vianezavisan nezavisan
gonnabebetter
15:38
15:33
15:33
6976 eb7c 390
gonnabebetter
15:31
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove

July 17 2017

gonnabebetter
14:03
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 16 2017

gonnabebetter
19:15
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
13:52

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viabrzask brzask
13:52
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur viabrzask brzask
gonnabebetter
13:49
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianezavisan nezavisan
gonnabebetter
13:47
7605 f02a 390
To the bone (2017)

July 15 2017

21:24
21:21
7350 67e7 390
gonnabebetter
21:19
1170 884f 390
Reposted fromdailylife dailylife viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl