Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

gonnabebetter
11:04
2004 ddfa 390
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
10:59
1138 f159 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasweetnothingg sweetnothingg
gonnabebetter
10:55
4239 47bd 390
Reposted fromnervure nervure viascorpix scorpix
10:38
5902 bce2 390
Reposted fromidiod idiod viascorpix scorpix
gonnabebetter
10:36
4554 3bc2 390
Reposted fromazathiana azathiana viascorpix scorpix
gonnabebetter
10:32
5797 ef82 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viainvincible invincible
10:31
5935 154b 390

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viarawwwr rawwwr

April 16 2017

gonnabebetter
21:22
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds vialaters laters
21:21
8613 0665 390
Reposted fromerial erial viaeternaljourney eternaljourney
gonnabebetter
21:20
Śpij spokojnie. Bóg jest większy od wszystkiego co czeka Cię jutro. 
Reposted fromupinthesky upinthesky vialaters laters
gonnabebetter
21:20
4555 a4fb 390
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viaeternaljourney eternaljourney
21:16
5522 715a 390

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

gonnabebetter
21:16
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
21:15
21:14
4039 7750 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
gonnabebetter
16:00
3325 6fad 390
Reposted fromheroes heroes viachrzrzrz chrzrzrz
gonnabebetter
16:00
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viatulele tulele
gonnabebetter
15:58
gonnabebetter
15:58
7561 10c2 390
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viaJosette Josette
gonnabebetter
15:57
6838 c6df 390
    Elliðaey, Islandia
     
Reposted fromhomosuperior homosuperior viahouseofpain houseofpain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl