Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

gonnabebetter
12:07
Reposted fromolgazet olgazet viaeternaljourney eternaljourney
12:06
1246 75e0 390
Reposted fromdeviate deviate viaeternaljourney eternaljourney
07:26
Cierpienie daje prędką dojrzałości
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica
gonnabebetter
07:20
0799 2beb 390
Reposted fromfelicka felicka viadestroyed destroyed
gonnabebetter
07:18
9672 f5ef 390
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
07:17
2561 1b69 390
Reposted fromthewomcats thewomcats viadestroyed destroyed
gonnabebetter
07:15
3140 45a6
Nie ma chyba lepszego tekstu, który oddałby to co mam w głowie.

Ukardzione z FB "Cyniczny Romantyzm"
Reposted fromyanek yanek viapikkumyy pikkumyy
gonnabebetter
07:14
5081 c827 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vialaters laters
gonnabebetter
07:13

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
gonnabebetter
07:12
  Wszystko było takie niedokończone.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaJosette Josette

September 17 2017

18:44
7340 112c 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viaakysz akysz
18:44
Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung (via polskie-zdania)
Reposted fromblutelf blutelf viaakysz akysz
gonnabebetter
18:44
4587 27fa 390
Reposted frompiehus piehus viaakysz akysz
18:44
gonnabebetter
18:38
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaakysz akysz
gonnabebetter
18:37
5697 cb4f 390
Reposted fromcandycamilla candycamilla viaakysz akysz
gonnabebetter
18:37
gonnabebetter
18:36
gonnabebetter
18:36
9509 e9a2 390
Reposted fromdusix dusix viaszydera szydera
18:36
2413 eb20 390
Reposted fromblutelf blutelf viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl