Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

gonnabebetter
16:25
I wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Dzień. Noc. Czasem będziesz się gubił, co jest dniem, a co nocą. W nocy przychodzą do ciebie czasem rozmaici ludzie. Ale kiedy wyciągniesz do nich rękę, natrafisz na pustkę. Jesteś sam ze swoimi wspomnieniami. Czasem ktoś ci przyśle list, ale ty czytając go, nie uwierzysz, żeby to pisał człowiek. I znów jesteś sam.
— Marek Hłasko "Pętla"
gonnabebetter
16:24
0991 4d1f 390
gonnabebetter
16:23
Każdy z nas podąża swoją ścieżką, Twoją jest mieszkanie/dom, książka, herbata, dobra muzyka, film. Można bawić się na różne sposoby. Można znajdować frajdę w chodzeniu po klubach, picia alkoholu, ćpania, rżnięcia się z byle kim, byle gdzie. A można bawić się w domu, w towarzystwie czterech ścianach, przy książce, kubku świetnej herbaty.
Można też wyjeżdżać kiedy się da w góry i wietrzyć głowę, i szukać siebie w tych górach.
Form zabawy jest mnóstwo, dla każdego się coś znajdzie.
I wszystkie te formy dają jeden cel - równowagę na świecie, między ludźmi.


I jest z Tobą wszystko ok.
Reposted fromcorvax corvax viapersona-non-grata persona-non-grata
gonnabebetter
16:22
Hubert Solczyński
Reposted fromcorvax corvax viatobecontinued tobecontinued
gonnabebetter
16:21
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
gonnabebetter
16:17
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viatobecontinued tobecontinued

June 09 2018

gonnabebetter
14:57
1627 4f54
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viatfu tfu
gonnabebetter
14:55
7350 e2e0 390
Reposted fromtfu tfu
gonnabebetter
14:17
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57

June 08 2018

gonnabebetter
20:32
7867 e73e 390
Modern Cats
gonnabebetter
20:31
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
gonnabebetter
20:30
20:28

A Mt. Everest Timelapse Combines a Decade of Himalayan Explorations

Adventurer and filmmaker Elia Saikaly has attempted to scale Mt. Everest seven times. Twice he has reached the mountain’s summit, while other times he has survived avalanches, an earthquake, and other life-affirming events during his climbs. Saikaly’s latest short film is a combination of footage from a decade worth of trips to Mt. Everest and the Himalayas. The collected timelapse videos explore several aspects of the climb, from shots of lights inside the small tents pitched for frigid nights, to brilliant star formations and unexpected waves of cloud cover. You can read more about his adventures, and the making of this video in particular, on his blog. (via Vimeo Staff Picks)

 

Reposted fromcuty cuty viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 06 2018

gonnabebetter
11:31
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

June 04 2018

gonnabebetter
21:34
gonnabebetter
21:32
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadepresja depresja
gonnabebetter
17:09

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
gonnabebetter
17:07
7827 181e 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
gonnabebetter
17:07
Reposted fromshakeme shakeme
gonnabebetter
17:06
Przestałam mówić, kiedy zrozumiałam, że nikt nie słucha..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl